Personskadeerstatning

Specialiseret juridisk rådgivning inden for personskadeerstatning, sociale sager og familieret

Erstatning ved personskader

Personskadeerstaning kan både være aktuel i sager om patientskade, arbejdsskade, faldskade, ulykkestilfælde, voldsofferskade eller trafikskade som f.eks. piskesmæld.

I forbindelse med en social sag hos kommunen kan det være relevant at modtage rådgivning. Dette for at fremme behandlingen af sagen således, at en erstatningssag ikke trækker i langdrag, fordi kommunen ikke får færdigbehandlet den sociale sag med fornøden hast.

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Send ikke personlige eller fortrolige oplysninger, da emailen ikke er krypteret. En krypteret email kan sættes op efter aftale.