Voldsofferskade

Specialiseret juridisk rådgivning inden for personskadeerstatning,
sociale sager og familieret

Voldsofferskade – erstatning ved voldsofferskade

Som offer for overtrædelse af den danske straffelov, har man mulighed for at søge erstatning igennem Erstatningsnævnet, hvis det er foregået i den danske stat – og i nogle særlige tilfælde også uden for Danmark. Dette er uanset, om man har været udsat for forbrydelsen på sit arbejde eller under private omstændigheder.

For at få erstatning efter offererstatningsloven skal forbrydelsen være anmeldt til politiet inden 72 timer. Er forbrydelsen ikke anmeldt inden 72 timer, vil Erstatningsnævnet som udgangspunkt afvise at behandle en ansøgning om erstatning. Der kan dog være konkrete omstændigheder, der gør, at man ikke har kunnet anmelde forbrydelsen rettidigt.

Det er ikke en betingelse for at få erstatning, at der faktisk bliver gennemført en straffesag, eller at gerningsmanden bliver dømt. Erstatning ydes også, selv om gerningsmanden er ukendt. Erstatningsnævnet behandler opgørelsen af erstatningskravet, og søger selv regres hos gerningsmanden efter erstatningsansvarsloven, uden at voldsofferet bliver involveret.

Sager om erstatning ved voldsofferskader er komplicerede, og sager af denne karakter har en række frister, som skal overholdes, hvorfor det kan være afgørende vigtigt at få rådgivning tidligt i sagsforløbet. Futurum Law har ekspertise og flere års erfaring inden for dette sagsområde, hvorfor du er velkommen til at kontakte os, såfremt du er blevet udsat for en voldsofferskade.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Send ikke personlige eller fortrolige oplysninger, da emailen ikke er krypteret. En krypteret email kan sættes op efter aftale.