Fremtidsfuldmagter

Specialiseret juridisk rådgivning inden for personskadeerstatning,
sociale sager og familieret

Fremtidsfuldmagter

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og vedkommendes nærmeste pårørende, da fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det er vigtigt, at en fremtidsfuldmagt bliver udfærdiget, mens man stadig er mentalt velfungerende.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig dermed fra andre fuldmagtsformer ved, at den kun træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv.

Fremtidsfuldmagten giver fuldmagtsgiveren mulighed for at bestemme, hvem der skal tage hånd om fuldmagtsgiveren og dennes forhold i øvrigt. Derfor er det også en stor hjælp til de pårørende. Det er Familieretshuset, der afgør, om der er grundlag for at lade en fremtidsfuldmagt træde i kraft. Dette sker på baggrund af det lægelige materiale, der måtte foreligge vedr. fuldmagtsgive.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Send ikke personlige eller fortrolige oplysninger, da emailen ikke er krypteret. En krypteret email kan sættes op efter aftale.