Arbejdsskade

Specialiseret juridisk rådgivning inden for personskadeerstatning,
sociale sager og familieret

Arbejdsskade – erstatning ved arbejdsskader

Når en arbejdsskade indtræder kan det være forårsaget af en ulykke eller en erhvervssygdom.

En ulykke er en skade forårsaget af en udefra kommende omstændighed, der forårsager fysisk eller psykisk skade.

En erhvervssygdom er en påvirkning gennem længere tid, der forårsager en fysisk eller psykisk skade.

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sagen vil herefter blive behandlet i dette regi. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer sagen på baggrund af de oplysninger de får i sagen, det er derfor vigtigt, at sagen bliver præcist og detaljeret belyst, med fokus på de forhold der berettiger til erstatning.

I en arbejdsskadesag skal det vurderes, om der er en méngrad samt et erhvervsevnetab efter din arbejdsskade.

Sagen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandles efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven.

Der er mulighed for at anke en afgørelse truffet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til Ankestyrelsen.

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Send ikke personlige eller fortrolige oplysninger, da emailen ikke er krypteret. En krypteret email kan sættes op efter aftale.