Bodeling

Specialiseret juridisk rådgivning inden for personskadeerstatning,
sociale sager og familieret

Bodeling – juridisk rådgivning

Ved separation og skilsmisse opstår typisk mange spørgsmål, når et fælles bo skal deles.

Udgangspunktet er, at et ægtepar har såkaldt ”delingsformue”, hvilket betyder, at langt det meste i boet skal deles ligeligt. Hertil er der dog en række undtagelser, f.eks. særlige regler for pensioner, andre regler for deling af gæld, eventuel foreliggende ægtepagt m.v.

Der er således mange ting, man skal holde sig for øje, for at få delt boet korrekt imellem sig. Da en ny lov herom er trådt i kraft i 2018, er det ligeledes værd at være opmærksom på, at retsstillingen kan være anderledes nu, end de regler, man eventuelt er bekendt med i forvejen.

Hos Futurum-Law yder vi kompetent rådgivning og hjælper dig godt på vej igennem processen.

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Vi hjælper dig og tager hånd om de juridiske forhold i din skilsmisse-/samværssag og kan herved fratage dig nogle af de bekymringer, som typisk er forbundet med disse sager, så du kan koncentrere din energi et andet sted.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Send ikke personlige eller fortrolige oplysninger, da emailen ikke er krypteret. En krypteret email kan sættes op efter aftale.